إعلان عن فتح أقسام محو الأمية الوظيفي في إطار عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب والحوز

offers_cover.jpg
Statut:
Ouvert
Date publication:
Date limite:

Appel à Projet/ANLCAAppel à Projet/ANLCA

Ouverture des classes d’Alphabétisation Fonctionnelle dans le cadre de l’Opération de Melkisation des Terres Collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz